• Deadline 16.06.2018
 • Budget
 • Interested 0

Slovenia - Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje

 • Interest: SME/SMI
 • Eligibility:

  Na razpis se lahko prijavijo: – mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču, – samostoj... See more

  Na razpis se lahko prijavijo: – mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču, – samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register, – zadruge, ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah. Vlagatelji morajo biti člani RGS Posavje ter opravljati dejavnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

 • Expires in: 266 days (16.06.2018)
 • For country / region: Slovenia Slovenia
 • Donor: Regionalna razvojna agencija Posavje
 • Website: Available for registered users

Summary:

Available for registered users

Discussions are available for registered users

Sign Up - It's free

Remind me on e-mail

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more