• Deadline 16.05.2018
 • Budget
 • Interested 1

Slovenia - Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

 • Interest: SME/SMI
 • Eligibility:

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki ... See more

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin statistične regije Goriška. Statistična regija obsega naslednje občine: Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.

 • Expires in: 235 days (16.05.2018)
 • For country / region: Slovenia Slovenia
 • Donor: Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Website: Available for registered users

Summary:

Available for registered users

Discussions are available for registered users

Sign Up - It's free

Remind me on e-mail

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more